Boek Wonen in een monumentaal huis gepresenteerd

Het lijvige boek Wonen in een monumentaal huis 1875-1945, toen en nu (www.sunarchitecture.nl) werd op 7 juni gepresenteerd in het Stadsarchief Amsterdam aan een publiek van meer dan 100 mensen. Het was een feestelijke bijeenkomst waarmee het project Historische Interieurs in Amsterdam Zuid werd afgesloten. De publicatie is een standaardwerk over herenhuizen in een van de nieuwbouwwijken die aan het eind van de negentiende eeuw rondom de oude binnensteden verrezen. Het is een bundeling van expertise van wetenschappers die op basis van het onderzoeksmateriaal in zoomen op aspecten zoals bewonersgeschiedenis, stedenbouwkundige ontwikkeling, de financiering en het opdrachtgeverschap, plattegronden, afwerkingen en bouwmaterialen. Ook worden de betekenissen van de decoraties van een van de meest bijzondere Amsterdamse School huizen ontrafeld.

'Schatkamer' in het gebouw 'De Bazel' van het Stadsarchief te Amsterdam waar de boekpresentatie en de tentoonstelling 'Wonen in een Monumentaal huis' plaats vonden.

« naar actueel overzicht