Erfgoed en interieur

Laan Historische Interieurs is in 2001 door Barbara Laan opgericht omdat er behoefte bleek te zijn aan gespecialiseerde kennis. Het jaar 2001 was ‘Het jaar van het interieur’, waarin voor het eerst landelijk aandacht voor het onderwerp werd gevraagd. 

Inmiddels werken wij erfgoed breed aan projecten op het terrein van geschiedenis, monumenten en groenstructuren. Grote opdrachten nemen wij gezamenlijk aan met verschillende partijen.


Partners

Barbara Laan werkt als interieurhistoricus samen met diverse partners waaronder architectuur- en kunsthistorici, bouwhistorici, restauratoren en conserveringsmedewerkers. Het voordeel van het werken met een netwerk is de mogelijkheid om per opdracht het meest geschikte team samen te stellen en de kosten laag te houden, ook bij grote projecten.

Bij de uitvoering van projecten betrekken wij indien nodig professionals zoals vormgevers, architecten, tentoonstellingsbouwers, uitgevers, drukkers, filmers en fotografen.  De samenwerkende partners en de keuze van de uitvoerders zijn per opdracht verschillend. De keuze is afhankelijk van de kwaliteiten van de mensen, de vertrouwensband en de wensen van de opdrachtgever. Het meedenken over de opgave en het benutten van mogelijkheden zijn belangrijke drijfveren om elke opdracht tot een goed resultaat te brengen.