Laan Historische Interieurs

Laan Historische Interieurs is werkzaam op het terrein van het cultureel erfgoed met historische interieurs als specialisatie. Interieurs vormen een kwetsbaar onderdeel van ons cultureel erfgoed en mogen vanwege het toenemende bewustzijn van de cultuurhistorische waarden worden aangemerkt als erfgoed in opkomst. Binnen de wereld van monumenten en musea vormen historische interieurs een vakgebied dat vraagt om speciale expertise.

Wij werken als netwerkorganisatie al jaren met vertrouwde partners uit het erfgoedveld en hebben onze interieurexpertise in 25 jaar opgebouwd. Tot onze opdrachtgevers behoren overheden, bedrijven, stichtingen, monumentenorganisaties, musea en opengestelde woonhuizen. Al twaalf jaar lang adviseren wij Museum Bisdom van Vliet over de collectie en publicitaire zaken.

Ook worden op eigen initiatief projecten ontwikkeld onder meer voor de Stichting Historische Interieurs in Amsterdam.


Actueel

Artikel over oud-Hollandse kamers in het Rijksmuseum

17.02.2017

Onlangs verscheen een artikel over de oud-Hollandse kamers in het Rijksmuseum in het tijdschrift de Gentse Bijdragen. Het behandelt het ontstaan en het verdwijnen van de stijlkamers in het Nederlandsch Museum voor Geschiedenis en Kunst in de periode 1875-1927. De Nederlandse kunstnijverheid en historische interieurs zijn inmiddels deels in nieuwe ensembles te zien in Rijksmuseum. ...lees verder


Artikel over 'de stijlkamer'

04.01.2016

De onttakelde stijlkamers die al jaren in het depot van het Amsterdam Museum waren opgeslagen stonden centraal in een tentoonstelling begin 2015 in Het Nieuwe Instituut in Rotterdam. Het artikel 'Achter de schermen van de stijlkamer' behandelt de ontstaansgeschiedenis van de stijlkamer en gaat in op de recente populariteit van dit tentoonstellingsmodel in musea in Nederland en elders in de wereld. ...lees verder


Nieuw onderzoek naar woonhuizen van start

13.10.2015

De Stichting Historische Interieurs in Amsterdam is van start gegaan met een nieuw onderzoek naar woonhuizen uit de periode 1875-1945. Het onderzoeksterrein van Amsterdam Zuid is uitgebreid naar de binnenstad en de forensengemeenten in het Gooi en Zuid-Kennemerland. ...lees verder