Onderzoek Historische Interieurs in Amsterdam Zuid krijgt vervolg

Barbara Laan is samen met Coert Krabbe (Bureau Monumenten & Archeologie) en Alexander Westra (Erfgoedpraktijk) bezig met de ontwikkeling van een vervolg op het onderzoeksproject naar monumentale interieurs is Amsterdam Zuid.
Projectleider Barbara Laan besloot in overleg met het bestuur van de Stichting Historische Interieurs in Amsterdam (www.historischeinterieursamsterdam.nl) de mogelijkheden te onderzoeken voor een vervolgonderzoek naar woonhuisinterieurs in de regio. Daartoe werden enkele wijzigingen doorgevoerd in de organisatie: voorzitter Wim Vroom nam afscheid en maakte plaats voor Marleen Slooff. Aan de projectgroep werd Alexander Westra toegevoegd die sinds de eerste werkgroep bij het project betrokken was. Gezamenlijk werd besloten om het onderzoeksgebied te verleggen naar Groot Amsterdam. Zo kan inzichtelijk worden welke Amsterdammers een forensengemeente in Het Gooi of Kennemerland verkozen boven Amsterdam en hoe hun woningen eruit zagen.

Huis aan de Groot Hertoginnelaan.

« naar actueel overzicht