Interieur ensembles

Ensemblewaarde

De samenhang van ruimte en inrichting kan een cultuurhistorische waarde vertegenwoordigen; denk aan de samenhang tussen een kerk en de daarbij horende kerkinrichting. Pas kortgeleden is de mogelijke waarde van een samenhangende eenheid van ruimte en inrichting als zodanig onderkend en benoemd. We noemen dit ‘ensemblewaarde’ (niet te verwarren met de waarde van bij elkaar horende gebouwen van een complex).


Ensemblewaarde bedreigd

De losse elementen van de inrichting genieten alleen de bescherming van de eigenaar. In het geval van gemusealiseerde interieurs is soms bij testament bepaald dat de inrichting in situ behouden moet blijven. Meestal echter zijn inrichtingen aangewezen op de zogenaamde ensemblewaarde om aanspraak te kunnen maken op behoud van het geheel op een bepaalde locatie.

De ensemblewaarden zijn in 2004 door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (en haar voorlopers) ontwikkeld om een handvat te hebben voor het behoud van samenhangende interieurensembles. Maar wettelijke bescherming is er niet. Een officiële richtlijn zou uitkomst kunnen bieden.

Raadzaal in het stadhuis van G. Friedhoff te Enschede (1931-1933), voor de renovatie, 2006.