Historische interieurs

Wat verstaan we onder interieur?

Het historische interieur is binnen het cultureel erfgoed en in de architectuurgeschiedenis een betrekkelijk nieuw specialisme.

De vloeren, wanden en plafonds bepalen samen de ruimtelijke structuur van het gebouw. De maten van de kamers, de interieurafwerkingen en de deur- en raamopeningen zijn wezenlijk voor het karakter van de individuele ruimtes. De inrichting vormt het sluitstuk van het interieur.

Omdat al deze zaken tijd- en context gebonden zijn bepalen zij de cultuurhistorische waarde van een gebouw.  Als onderdeel van de architectuur vallen de structuur en de afwerkingen van monumenten onder de Nederlandse Monumentenwet. De inrichting daarentegen is wel object van studie van de interieurhistoricus, maar niet beschermd als onderdeel van een monument.

Dekselvaas in de grote salon van Museum Bisdom van Vliet te Haastrecht met detail van het originele behang en Deventer vloerkleed. Foto BMBeeld.