Waardestelling en onderzoek

Bij naderende sloop of wijziging is het belangrijk eerst de cultuurhistorische waarden van het gebouw en de interieurs nader te bepalen. Dit geeft handvaten voor de betekenis van de onderdelen en daarmee voor het behoud van dit kwetsbare onderdeel van ons erfgoed.

Bij het bepalen van de cultuurhistorische waarden van het interieur van een monument wordt in de regel het waarderingskader gehanteerd zoals dat is opgesteld in de Richtlijnen Bouwhistorisch onderzoek (2009).

Voor een gedetailleerde beschrijving van alle onderdelen van een ruimte wordt gebruik gemaakt van een zogenaamd Ruimteboek.

Daarnaast bestaan er speciale waarderingskaders voor het waarderen van roerend erfgoed, bij voorbeeld de Handreiking Roerend Religieus Erfgoed en Hulpmiddel bij de waardering van historische interieurs (RCE).

Waardenstelling en onderzoek

Amsterdam voormalig woonhuis architect

In opdracht van interieurarchitect René Gadellaa werd voor de eigenaar van het kantoorpand Van Eeghenstraat 78 (Nationale Postcode Loterij) een interieur- en bouwsporenonderzoek uitgevoerd. Bouwhistorica Feyoena Grovestins werd benaderd om in de opdracht te participeren. Het pand is gebouwd als eigen woonhuis door de architect Theo Sanders in 1900, beter bekend als partner van H.P. Berlage in zijn jonge jaren. Het gebouw was nogal rigoureus verbouwd, maar ...lees verder


Rotterdam voormalig stoomschip

De toenmalige eigenaar van het stoomschip Rotterdam had grootse plannen met dit immens grote, jaren ‘50 passagiersschip dat in 2004 nog in de Bahamas lag. Een gesprek was voldoende om de eigenaar te overtuigen van het belang van het opstellen van een cultuurhistorische waardenstelling van het vaartuig zelf, de interieurs van de balzalen, lounges en hutten en de daarin opgenomen kunstwerken. Twee specialisten Frits Loomeijer (maritieme geschiedenis) en Frans van Burkom (monumentale kunstgeschiedenis) zorgden samen met en op verzoek van Barbara Laan (interieurgeschiedenis) voor een lijvig rapport dat ten grondslag lag aan de renovatie. ...lees verder