Fondswerving

In de culturele sector is het aan de orde van de dag: hulp van fondsen. Zoals bedrijven op zoek gaan naar investeerders, zo zijn culturele instellingen en veel projecten afhankelijk van financiële bijdragen van subsidiegevers.

In sommige gevallen zijn partijen bereid om zich al aan de wieg te verbinden aan een culturele onderneming. Zulke founders hebben een cruciale rol  die maakt dat dingen mogelijk worden en ook subsidiënten en sponsors over de streep trekken.

Wij zoeken geregeld naar steun voor eigen projecten, maar het zoeken naar financiers in opdracht behoort eveneens tot onze dienstverlening.

Catalogus firma Silberling 1912.

Subsidiënten en sponsors

Trappenhuis Slot Zeist. Foto B. Laan.