Nevenactiviteiten

Wij vinden het belangrijk om een actieve rol te vervullen in het eigen vakgebied om te zorgen dat er uitwisseling plaats vindt, dat de stand van kennis verder wordt gebracht en dat het belang van ons werk aan zo veel mogelijk mensen wordt uitgelegd. Dit standpunt leidde tot een lijst van organisaties waar wij werkzaam zijn geweest. Een selectie van recente activiteiten:


Besturen en raden

  • Bestuur Rietveld Schroderhuis- lid
  • WZNH erfgoedcommissie – deskundige interieur
  • Raad voor Cultuur – ensembleproblematiek

(Dag) voorzitterschappen

  • Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond
  • Stichting Het Nederlandse Interieur
  • Nederlands Architectuurinstituut