Adviezen

Onze adviezen strekken zich uit op een breed terrein van behoud, beheer, schade-inventarisatie, risico analyse, (preventieve) conservering, restauratie, hergebruik, kleur-, bouwsporen- en interieuronderzoek.

Een restauratie is een complex proces waarbij vaak gaandeweg het werk keuzes worden gemaakt over de aanpak. Het is raadzaam om bij het opstellen en uitvoeren van de restauratievisie rekening te houden met het bijstellen en finetunen van de visie naar aanleiding van het onderzoek dat nodig is om vragen over de datering en waardering van afwerkingen te kunnen beantwoorden.

Advies en begeleiding tijdens het restauratie en/of herbestemmingsproces kunnen veel schade voorkomen en onnodige kosten besparen.

Maar ook preventie is belangrijk als het gaat om het behoud van oude gebouwen hun interieurs en collecties.


Preventieve conservering en monitoring

In opdracht van de landelijke koepel van de Monumentenwacht werd een onderzoek gedaan en advies opgesteld over de mogelijkheden om een Interieurwacht in het leven te roepen die de toestand van de historische interieurs van onze monumenten zou kunnen monitoren.
Door achterstallig onderhoud, onoordeelkundige aanpak, een gebrek aan monitoring van de conditie van de interieurs en de klimaatomstandigheden, wordt onnodig veel (onherstelbare) schade toegebracht aan dit belangrijke onderdeel van het Nederlands’ erfgoed. ‘Wachters voor het interieur’ kunnen de oplossing brengen.
Preventieve conservering is een goede manier om onnodige achteruitgang van materialen te voorkomen. Dit betreft de maatregelen die genomen kunnen worden om verval tegen te gaan door oorzaken van verval weg te nemen of te beperken. Deskundigheid is noodzakelijk bij de omgang met historische bouw- en afwerkingsmaterialen en uiteraard bij de conservering van bijzondere collecties. ...lees verder


Onderzoek en restauratieadvies J.J. Viottastraat

In samenwerking met Alexander Westra werd een interieurhistorisch onderzoek uitgevoerd naar een woonhuis in de J.J. Viottastraat in opdracht van een particuliere eigenaar. Specialisten werden ingeschakeld voor een beoordeling van de historische parketvloer en wandbetimmering, de velours wandbespanning en het uitvoeren van een kleuronderzoek. Vervolgens werd een restauratieadvies opgesteld op basis van de vondsten en de waardering van de diverse onderdelen. De voorkamer wordt gerestaureerd, de achterkamer op hoofdlijnen gereconstrueerd en de kleuren van de oorspronkelijke afwerking teruggebracht in het entreegebied en het trappenhuis. In de keuken wordt een moderne voorziening ingebracht. ...lees verder