Projectleiding

Tot onze dienstverlening behoort het opstellen en uitvoeren van projectplannen, het bedenken van organisatiestructuren, het samenstellen en aansturen van teams, het verwerven en beheren van budgetten, planning en planningbewaking.


Project Historische Interieurs in Amsterdam Zuid

De projectleiding betrof het opstellen en uitvoeren van een projectplan op initiatief van Bureau Monumenten & Archeologie, het oprichten van een stichting (www.historischeinterieursamsterdam.nl) die als opdrachtgever van het project zou kunnen optreden, het samenstellen van een bestuur en projectgroep, het verwerven van financiƫn voor de structurele en de projectkosten van diverse eindresultaten, het samenstellen van het onderwijsprogramma, het zoeken en begeleiden van studenten, het voeren van de hoofdredactie van drie publicaties, het schrijven en uitvoeren van het communicatieplan, het bewaken van de planning, het opleveren van de producten en het afronden van het project. ...lees verder


Project Collectieregistratie Bisdom van Vliet

De projectleiding van de collectieregistratie (circa 10.000 objecten) betrof het opstellen en uitvoeren van een projectplan, het selecteren en aansturen van een team bestaande uit een automatiseerder, twee registratiemedewerkers en twee technisch tekenaars, de planning en budgetbewaking. Nieuw in museumland was het uitroepen van het huis tot belangrijkste collectiestuk. Dit weerspiegelt zich in de collectieregistratie waarin ook de beschrijving van de vloeren, wanden en plafonds is opgenomen. Omdat er geen acquisitie wordt gedaan en de collectie een vaste plaats heeft bestaat de standplaatsregistratie uit tekeningen met daarin de nummers van de collectiestukken. ...lees verder