Bedrijfsvoering

De exploitatie en bedrijfsvoering van kleinere museale instellingen zoals opengestelde woonhuizen, kastelen en buitenplaatsen vergt een eigen benadering. De middelen zijn doorgaans beperkt en er wordt veel werk gedaan door vrijwilligers. Toch is er behoefte aan professionaliteit en creatieve oplossingen om tot een verantwoord beheer te komen.

Bovendien is het essentieel om de juiste balans te vinden tussen het behoud van de interieurs en de collectie enerzijds en het gebruik anderzijds. Vaak worden huizen met een museale functie tevens gebruikt voor vergaderingen, partijen of als trouwlocatie. Dan is het zaak om onderscheid te maken tussen de collectie en het gebruiksmeubilair.

Wij leveren ondersteuning bij het opstellen van ondernemingsplannen, beheer- en exploitatiemodellen, organisatiestructuren, functieprofielen en interim- en vrijwilligersmanagement.


Ondernemingsplan

Het ondernemingsplan Museumkwartier Slot Zeist is geschreven als onderlegger bij de Visie voor het op poten zetten van een levendig museumkwartier in Zeist: een samenwerking van verschillende culturele partners op diverse locaties. Het ondernemingsplan gaat uit van een groeimodel met een afwisselend programma voor vier jaar. Het ondernemingsplan gaat in op de rechtsvorm en organisatiestructuur, de personele bezetting, de financiering en bevat een begroting en dekkingsplan voor de eerste vier jaar. ...lees verder


Beheer- en exploitatieplan

Het beheer- en exploitatieplan Huis van Zessen in Alblasserdam is opgesteld na een verkennend onderzoek naar de exploitatievormen van opengestelde huizen in Nederland, Belgiƫ en Parijs. Het plan geeft inzicht in de voor- en nadelen van diverse beheer- en exploitatievormen en bevat een advies voor Huis van Zessen. ...lees verder