Preventieve conservering en monitoring

In opdracht van de landelijke koepel van de Monumentenwacht werd een onderzoek gedaan en advies opgesteld over de mogelijkheden om een Interieurwacht in het leven te roepen die de toestand van de historische interieurs van onze monumenten zou kunnen monitoren.

Door achterstallig onderhoud, onoordeelkundige aanpak, een gebrek aan monitoring van de conditie van de interieurs en de klimaatomstandigheden, wordt onnodig veel (onherstelbare) schade toegebracht aan dit belangrijke onderdeel van het Nederlands’ erfgoed. ‘Wachters voor het interieur’ kunnen de oplossing brengen.

Preventieve conservering is een goede manier om onnodige achteruitgang van materialen te voorkomen. Dit betreft de maatregelen die genomen kunnen worden om verval tegen te gaan door oorzaken van verval weg te nemen of te beperken. Deskundigheid is noodzakelijk bij de omgang met historische bouw- en afwerkingsmaterialen en uiteraard bij de conservering van bijzondere collecties.

De belangrijkste conclusie van het rapport Wachters voor het interieur luidde dat het aanbeveling verdient om een Interieurwacht met een landelijke dekking in te stellen, zoals die ook bestaat voor het exterieur in de vorm van een landelijk opererende Monumentenwacht.

‘Het is onbegrijpelijk waarom in Nederland nog steeds kostbaar monumentaal erfgoed verloren gaat en beschadigd wordt terwijl het formeel van rijkswege beschermd is. We spreken hier over de historische binnenkant van onze rijksmonumenten. Het wordt dan ook tijd om de noodklok te luiden, maar vooral om eindelijk actie te ondernemen om voor dit substantiële landelijke probleem een oplossing te bedenken en die te effectueren.’ (in: samenvatting Advies Wachters voor het interieur)

Periode

2010

Opdrachtgever

Monumentenwacht Nederland


« naar portfolio overzicht