Publicaties, een selectie (2013-1989)

 • Hoofdstuk in het boek: Heren op het land. Buitenplaatsen van Twentse textielfabrikanten, Zwolle 2013
 • Hoofdred. en auteur, Stadhuis Leiden, Leiden 2013
 • Hoofdred. en auteur, Wonen in een monumentaal huis, 1875-1940, toen en nu, Amsterdam 2012
 • Column in tijdschrift: Herenhuis, no.1-6, 2012
 • ‘Wachters voor het interieur’ en ‘Voorstel landelijke interieurwacht’ in: Landelijke interieurwacht, een publieke zaak?, Amersfoort 2010, 12-21.
 • Hoofdred. en auteur, Museum Bisdom van Vliet Haastrecht (museumgids), Haastrecht-Amsterdam 2010.
 • Hoofdred. en auteur, Amsterdamse interieurs. Huizenportretten 1875-1945, uitgeverij SUN/Stichting Historische Interieurs in Amsterdam 2009
 • Artikel ‘Niet verbieden, maar informeren, enthousiasmeren en stimuleren’, Vitruvius,(2009)6, p. 26-31.
 • Hoofdstuk in het boek: Paleis Soestdijk. Drie eeuwen huis van Oranje uitgeverij d’Arts 2009
 • Hoofdred. en auteur, Historische Interieurs in Amsterdam (brochure voor bewoners i.s.m. A. Westra), Zeist 2008
 • Artikel in tentoonstellingscatalogus P.J.H. Cuypers (1827-1921) Het complete werk Nederlands Architectuurinstituut 2007
 • Column in Forbo’s tijdschrift First Floor vanaf mei 2007-…
 • Essay in Steigerschrift (2005) over de nieuwe opstelling 19de eeuw in het Museum Van der Kelen Mertens in Leuven
 • Artikel in tentoonstellingscatalogus NEO van het Centraal Museum (bij tentoonstelling najaar 2003) over neo-Lodewijk XVI in vnl. Amsterdamse woonhuizen
 • Bijdragen aan het boek: Leven in toen, de algemene inleiding ‘De poëzie van de Nederlandse binnenruimte’ en de inleiding over de 19de en 20ste eeuw (Boek verschenen bij de Manifestatie Historisch Interieur 2001), Zwolle – Amsterdam 2001
 • Recencie jaarboek RDMZ 2001 in Bulletin KNOB, 101(2002)3/4
 • Recensie boek Het Nederlandse interieur in beeld 1600-1900 van W. Fock (red.) in Jong Holland, 18 (2002)4
 • Artikel over de reconstructie van interieurtextiel in huis Sonneveld te Rotterdam in: Jaarboek stichting Textielcommissie Nederland 2001
 • Hoofdstukken: ‘Een kostuum op maat gemaakt’ en ‘Het interieur van Huis Sonneveld, toen en nu’ in: Huis Sonneveld. Modern wonen in 1933, Rotterdam 2001
 • Hoofdred. en auteur: ‘De heilige cultus van het wonen’, Jaarboek Cuypersgenootschap 2000. Achter gesloten deuren. Bronnen voor interieurhistorisch onderzoek, 16(2000), 7-11
  samen met D. Koninkx, ‘Het rijk der verbeelding. Romans en novellen als bron voor kunsthistorisch onderzoek naar het negentiende- en twintigste-eeuwse woonhuisinterieur (1840-1925)’, 84-101
 • Samenstelling en tekst: ‘Reisindrukken gevangen door de tekenstift’ in: Architectuuragenda 2001. Reisschetsen van Nederlandse architecten / ‘Travel impressions captured by the draughtsman’s pen’ in: Architecture diary 2001. Travel sketches by Dutch architects, Rotterdam 2000, 1-14
 • Bijdragen over de woonhuizen van de architecten C.H. Peters en J.H. Jesse in het themanummer over architectenwoonhuizen van: De Sluitsteen. Tijdschrift voor negentiende- en twintigste-eeuwse architectuur en toegepaste kunsten, 15(1999)
 • ‘Het interieur van het Rembrandthuis. Ontwerp voor een “levende bestemming”‘, Amstelodamum. Maandblad voor de kennis van Amsterdam 85(1998)3, 73-80 (en bijdragen in Het Parool)
 • ‘Hoe veilig is het beschermde interieur in Nederland?’, rubriek Faits Divers Jong Holland 14(1998)3, 6-10
 • Recensie van: Fillitz, H. (red.), Der Traum vom Glück. Die Kunst des Historismus in Europa (tent. cat. Künstlerhaus en Akademie der bildenden Künste Wenen), Wien/München 1996, in: Archis (1997)12, 92
 • Recensie van: M. Eleb en A. Debarre, L’Invention de l’habi-tation moderne. Paris 1880-1914 Architectures de la vie privée, suite, [Brussel] 1995, in: Archis (1996)4, p. 85-86
 • Eerste hoofdstuk: ‘Het interieur als kleed 1875-1895. Neostijlen in de late negentiende eeuw’ in: E. Bergvelt, F. van Burkom en K. Gail¬lard (red.), Van neorenaissance tot postmodernisme. Honderd¬vijfen¬twintig jaar Nederlandse interieurs, Rotterdam 1996, p. 30-57
 • Hoofdred. en diverse tekstbijdragen in bestandscatalogus: Collectie Gispen. Meu¬bels, lampen en archivalia in het NAi 1916-1980 (mus.cat. Rotterdam Nederlands Architectuurinstituut), Rotter¬dam 1996
 • Artikel: ‘Korte impressie van een woonrage. Woonsferen in tijdschrif¬ten, TV-programma’s en foto’s van de hedendaagse woning’, Kunstlicht 17(1996)3/4, 2-6
 • Artikel: ‘Een schilderij in drie dimensies: de “kamer van Jan Steen” of het “schilderachtige voorhuis van eene zeventiende-eeuwsche taveerne” op de wereldtentoonstelling van 1883 in Amsterdam’ in: C. van Eck, J. van den Eynde en W. van Leeuwen (red.), Het schilderachtige. Studies over het schilderachtige in de Neder¬landse kunsttheorie en architectuur 1650-1900, Amsterdam 1994, 117-128
 • Recensie van: Baarsen, R. e.a., ‘De Lelijke Tijd’. Pronk¬stuk-ken van Nederlandse interieurkunst 1835-1895 (tent.cat. Am¬ster¬dam Rijksmuseum), Amsterdam 1995, in: Jong Holland 12(1996)1, p. 54-56
 • Recensie van: J.M.W. van Voorst tot Voorst, Tussen Bieder-meier en Berlage. Meubels en interieur in Nederland 1840-1895 2 dln., Amsterdam 1992, in: De Sluitsteen. Bulletin van het Cuy¬pers Genoot¬schap, 8(1992)3, p. 98-101.
 • Recensie van: T.M. Eliëns, Kunst, nijverheid, kunstnijver-heid. De nationale nijverheidstentoonstellingen als spiegel van de Nederlandse kunstnijverheid in de negentiende eeuw, Zutphen 1990, in: De Sluitsteen. Bulletin van het Cuypers Genoot¬schap, 7(1991)1, p. 98-102.
 • ‘Het decor voor een voorname levensstijl. Rijke interieurs aan de grachten van Amsterdam 1600-1900’, in: P. Spies, K. Kleijn, J. Smit e.a. (red.), Het Grachten¬boek, Den Haag 1991, p. 68-83.
 • Samenstelling en tekst van de architectuurgids: Rietveld route Utrecht. Fietstochten in de gemeenten Utrecht, Zeist en De Bilt langs gebouwen van G.Th. Rietveld, Utrecht 1990, 1-32
 • Bijdrage voor de rubriek ‘Overhoeks’ van het blad De Archi-tect 19(1988)juni, p. 27-28.