Rotterdam voormalig stoomschip

De toenmalige eigenaar van het stoomschip Rotterdam had grootse plannen met dit immens grote, jaren ‘50 passagiersschip dat in 2004 nog in de Bahamas lag. Een gesprek was voldoende om de eigenaar te overtuigen van het belang van het opstellen van een cultuurhistorische waardenstelling van het vaartuig zelf, de interieurs van de balzalen, lounges en hutten en de daarin opgenomen kunstwerken. Twee specialisten  Frits Loomeijer (maritieme geschiedenis) en Frans van Burkom (monumentale kunstgeschiedenis) zorgden samen met en op verzoek van Barbara Laan (interieurgeschiedenis) voor een lijvig rapport dat ten grondslag lag aan de renovatie.

De enthousiasmerende en vasthoudende aanpak van de Stichting Behoud Stoomschip Rotterdam heeft ervoor gezorgd dat het leeuwendeel van de belangwekkende onderdelen van het schip behouden konden worden. Het schip ligt inmiddels in de Rotterdamse haven en wordt gebruikt als party- en congrescentrum. Audiotours en rondleidingen door de zalen en langs de brug en de machinekamer maken een bezoek voor dagjesmensen meer dan waard (www.ssrotterdam.nl)

Periode

2004

Opdrachtgever

Ss Rotterdam B.V.

Partners

Frits Loomeijer (Maritiem Museum Rotterdam)
Frans van Burkom (Instituut Collectie Nederland, thans RCE)


« naar portfolio overzicht